Beskatning på udlejning af sommerhus

Nedenfor er beskrevet de generelle regler for beskatning af indkomst ved udlejning af dit sommerhus.

Ved udlejning af dit sommerhus er de første 40.900 kr. af bruttolejeindtægten skattefri. Hele lejeindtægten og forbruget kan efter bundfradraget på 40.900 kr. fratrækkes yderligere et fradrag på 40%.

Samsø Feriehusudlejning indberetter din lejeindtægt og forbruget til SKAT.

Eksempel
Bruttolejeindtægt Kr.  72.000
+ strøm, olie, telefon m.m. Kr.    8.000
Samlet lejeindtægt Kr.  80.000
Skattefrit fradrag / Bundfradrag Kr. -40.900
(Lejeindtægt - bundfradrag) Kr.  39.100
- fradrag på 40% af 40.000 kr. Kr. -15.640
Til beskatning (som kapitalindkomst)  Kr.   23.460

Yderligere informationer kan findes på SKAT's hjemmeside: www.skat.dk 

Ved spørgsmål, anbefales det at du kontakter SKAT eller din revisor.