Samsø Feriehus' lejebetingelser

Lejekontrakt

Lejekontrakten bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Samsø Feriehusudlejning. Den indgåede lejekontrakt er bindende. Lejekontrakten omfatter feriehuset, som beskrevet på hjemmesiden/kataloget. I feriehuset må der ikke være flere personer (over 2 år ) end der er nævnt i lejekontrakten. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Lejemålet starter på ankomstdagen kl. 15.00 og slutter kl. 11.00 på afrejsedagen, hvis rengøring er bestilt eller hvis den er obligatorisk så dog kl. 10.00.

Rengøring

Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehuset skal afleveres i samme stand som ved overdragelsen. Eventuel nødvendig rengøring ved afrejse vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles ved Samsø Feriehusudlejning mod betaling senest onsdag før afrejse. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Såfremt der under lejeperioden skulle opstå skader er lejer forpligtiget til med det samme at meddele Samsø Feriehusudlejning herom. Skader der ikke er anmeldt før afrejse fra feriehuset, vil blive repareret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Der er ikke fra Samsø Feriehusudlejning side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

Betalingsbetingelser

1 rate: 30 % af kontraktbeløbet skal indbetales som anført på lejekontrakten.
2 rate: Restbeløbet betales 60 dage før ankomst.
Ved leje senere end 42 dage før ankomst forfalder hele beløbet til omgående betaling ved modtagelse af lejekontrakten. Alle priser er ekskl. el, varme, vand, ekstra inventar m. m. Disse ydelser opkræves særskilt - dog opkræves vand i huse uden vandur via lejebeviset.

Depositum

Vi har enkelte huse hvor der opkræves depositum . Depositum returneres til gæsterne inden 14 dage efter afsluttet lejemål, medmindre der er sket skader i lejeperioden.  

Husdyr

Vi taler her om ét husdyr, og det siger sig selv, at man tager hensyn til ejeren af huset og sørger for grundig rengøring af huset, og at der ikke er ”efterladenskaber” på grunden ved afrejse. Alle hunde og kattehår skal fjernes, også selvom man har bestilt en slutrengøring. Husdyr må ikke efterlades alene i huset og må ikke komme op i møbler og senge. Lejer betaler selv, hvis der skulle opstå skader p.g.a husdyret i det lejede feriehus. Selvom husdyr ikke er tilladt, kan vi ikke garantere, at der aldrig har været husdyr i huset før.

Skadedyr

Samsø Feriehusudlejning kan ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myrer, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v. ) i eller ved feriehuset.

Reklamationer

Skader og mangler i det lejede feriehus skal anmeldes skriftligt til udlejningsbureauet senest 48 timer efter lejemålets begyndelse. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejningsbureauet underrettes umiddelbart efter indflytning. Samsø Feriehusudlejning kan træffes på 0045 86590080.

Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

Afbestilling

Ved opsigelse af lejemålet inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 15 % af bruttolejen, dog min. kr. 800,00 + afbestillingsgebyr. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100 %. Ved en evt. genudlejning af et opsagt lejemål 1-59 dage før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 20 %. Genudlejes lejemålet ikke, følger ingen tilbagebetaling. Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på DKK 300. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt.

 

Afbestilling i forbindelse med sygdom.

Vi anbefaler at man vælger et afbestillingsgebyr der udgør 4 % af lejebeløbet, dog minimum kr. 100,00. Gebyret dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut alvorlig sygdom. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom, samt personer over 75 år er ikke omfattet af afbestillingsgebyret. Afbestillingsgebyret skal bestilles inden 1. rate betales. Ved afbestilling p.g.a. sygdom skal Samsø Feriehusudlejning have tilsendt en lægeattest med diagnose og lejekontrakten senest 3 dage før den planlagte ankomst. Når afbestillingsgebyret træder i kraft, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket kr. 800,00 og gebyret, når en lægeerklæring foreligger.

Persondata- og cookie/privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi opbevarer dine personoplysninger for at kunne sikre en smidig genbestilling og adgang til bookinghistorik. Du kan til enhver tid - efter afviklet ophold - bede os om at slette dine personlige oplysninger. 
Du modtager kun nyhedsbreve fra os, hvis du aktivt har accepteret dette ved at tilmelde dig nyhedsbrevet. 

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@samsoferiehus.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Samsø Feriehusudlejning

Besservej 2, Tranebjerg

8305 Samsø

CVR. 28708033

Telefon: 8659 0080
Email: info@samsoferiehus.dk

Force majeure

Samsø Feriehusudlejning påtager sig intet ansvar som følge af almindelige force majeure, strejke, natur og forureningskatastrofer, byggestøj m.m. eller andre forhold som udlejningsbureauet ikke har indflydelse på.

Trykfejl

Samsø Feriehusudlejning tager forbehold for trykfejl.

Stridsspørgsmål

Enhver fortolkning af nærværende lejeaftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende, jf. Lugano-konventionen. Dansk retsregler skal finde anvendelse.